Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Gülnar Belediye Meclisi Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar Başkanlığında olağan toplantısını Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Gündem Maddeleri:
1-Meclis 1.Ve 2.Başkan Vekilinin belirlenmesi
* 1.Başkan Vekili Hümmet Büyük,2.Başkan Vekili Süleyman Yılmaz
2-Meclis Katip Üyelerinin Belirlenmesi
*Hüseyin Kiraz,Recep Akış
3-Belediye Encümen Seçimi
Mehmet Kırıt ,Abdullah Kocadağ
4-Plan ve Bütçe Komisyonunun Seçimi
*İsmail Coşkun,Veli Şanlı,Fuat Miri
5-İmar Komisyon Üyesi Seçimi
Osman Çöl,Mehmet Kırırt,Adnan Kırlanğıç
6-5393 sayılı Belediye Kanunun56.maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

*Faaliyet raporunun dağıtımı yapıldı

7-Çukurova Belediyeler Birliğinin 21.03.2019 tarih ve 142 sayılı yazısı gereğince birlik meclisine Belediye Başkanı hariç 2 asil bir yedek üyenin belirlenmesi

*Himmet Büyük,Hüseyin Kiraz asil,Osman Çöl yedek
8-2018 Mali yılı Denetim Raporunun görüşülmesi
Belediye Meclis Üyelerine dağıtımı yapıldı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir